FØRSTEHJÆLP FOR LÆRERE

7 TIMERS "PAKKE" TIL SKOLER MV.

Indhold:

 • Forebyg skader på skolen og institutionen
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Livreddende førstehjælp
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og bækken
 • Ledskred, forstuvninger, muskelskader
 • Støtteforbindinger, armslyng
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-ulykker
 • Almen kuldepåvirkninger
 • Varmepåvirkning, solstik, hedeslag
 • Kramper
 • Sukkersyge
 • Infektioner
 • Stabilt sideleje
 • Små skader
 • Praktisk situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde
 • Evaluering

Ved uddannelsens afslutning skal den enkelte deltager kunne:

1. Handle hensigtsmæssigt på et skadested.

2. Forebygge skader i institutionen og skolen.

3. Yde livreddende førstehjælp til livstruende skade på børn og voksne.

4. Yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og pludselige opstået sygdomme.

5. Forebygge og/eller håndtere shock/tegn på kredsløbssvigt, herunder føre en beroligende samtale med den/de tilskadekomne børn.

6. Foretage en alarmering via 1-1-2.

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.
 
Kursuspris pr. privat person kr.: 700,- Inkl. moms
 
Virksomheder/Institutioner: kr 8.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.