Vedligeholdelse i førstehjælp

Vedligeholdelse i førstehjælp - 3 timer

 • Introduktion til vedligeholdelsesmodulet
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stabilt sideleje
 • Livreddende førstehjælp
 • Læsioner
 • - Blødninger
 • - Hovedlæsioner
 • - Brud på nakke, rygsøjle og bækken
 • - Forbrændinger
 • - Forgiftninger og ætsning
 • Praktisk situationsbestemte øvelser og cases inden for modulets emneområde
 • Evaluering

Formål:

Formålet er at genopfriske og ajourføre den viden, de færdigheder og de holdninger hos deltagerne, der sætter dem i stand til fortsat at kunne yde Hjerte-Lunge-Redning og livreddende førstehjælp.

 

Hvem kan deltage:

Alle der har gennemført modulerne Hjerte-lunge-redning (HLR) samt Livreddende førstehjælp inden for de seneste tre kalenderår jævnfør Dansk førstehjælpsråds anbefalinger om gennemførelse af vedligeholdelse minimum hvert 3. år.

 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.

 

Kursuspris pr. privat person kr. 500,- Inkl. moms

Virksomheder/Institutioner kr. 5.000,- ekskl. moms

- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.