Rutinering i livreddende

Førstehjælp C.

Rutinering i livreddende førstehjælp C. - 3 timer

  • Forhold ved større ulykker
  • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
  • livreddende førstehjælp - ABC og den livsvigtige ilttransport
  • Alarmering
  • Shock/tegn på kredsløbssvigt
  • psykisk førstehjælp
  • Praktik - Hjertestop

Formål:

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde livreddende førstehjælp ved ulykker, der medføre nedsat eller standset cirkulation.
 

Hvem kan deltage:

Alle der tidligere har gennemført modulerne Hjerte-lunge-redning (HLR) samt Livreddende førstehjælp
 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.
  
Kursuspris pr. privat person kr. 300,- Inkl. moms
 
Virksomheder/Institutioner kr. 3.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.