Livreddende førstehjælp & HLR

livreddende førstehjælpskursus - 6 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Trinvis førstehjælp til bevidstløse med/uden vejrtrækning
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning voksne / børn
 • Årsager til chok
 • Førstehjælp til blødninger
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til Hovedlæsioner
 • Førstehjælp til Forbrændinger / ætsninger / forgiftninger
 • Situationsøvelser / praktiske øvelser / Rollespil

Formål:

At kursisterne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til førstehjælp ved hjertestop således, at de er i stand til at stabiliserer eller genoplive personer i de vigtige minutter efter en ulykke er sket, eller pludselig sygdom er opstået, indtil at den proffesionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.
 

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et mere grundigt og intensivt kursus. Et mere omfattende kursus, hvor vi går mere i dybden med kroppens anatomi.
 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.
 
Kursuspris pr. privat person kr. 600,- Inkl. moms
 
Virksomheder / Institutioner kr. 7.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.