Hjerte-lunge-redning

Hjerte-lunge-redning - 3 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstande
 • Trinvis førstehjælp til bevidstløse med/uden vejrtrækning
 • Stabilt sideleje
 • Hjertelungeredning voksne / børn
 • Årsager til chok
 • Førstehjælp til blødninger
 • Fremmedlegemer i luftvejene
 • Førstehjælp til Hovedlæsioner
 • Førstehjælp til Forbrændinger / ætsninger / forgiftninger
 • Situationsøvelser / praktiske øvelser / Rollespil

Formål:

At give deltageren den viden og de færdigheder, der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person ved at give hjerte lunge redning.
 

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et mere grundigt og intensivt kursus. Et mere omfattende kursus, hvor vi går mere i dybden med kroppens anatomi.
 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.
  
Kursuspris pr. privat person kr. 500,- Inkl. moms
 
Virksomheder/Institutioner kr. 5.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.