Førstehjælpere med særligt ansvar

Kompetencegivende førstehjælpskursus - 12 timer ( 2 dage )

Skal du starte på Social- og sundhedsuddannelsen, Trin 2 så skal du have dette kursus plus 3 timers brandbekæmpelseskursus.

Basisuddannelserne: 

  • "Førstehjælp ved hjertestop" (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:

  • "Førstehjælp ved blødninger" 1,5 timer
  • "Førstehjælp ved småskader" 1,5 timer

  • "Førstehjælp ved sygdomme" 1,5 timer

  • "Førstehælp ved skader på bevægeapparatet" 1,5 timer

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:
  • Særtillæg 1, Del 2 af "Førstehjælp ved ulykker" (1,5 timer)

  • Særtillæg 2, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 0,5 time 

                      Se alle aktuelle kurser »

Formål

Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med førstehjælpssituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 - evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning - både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp. 

 

Hvem kan deltage

Alle der er fyldt 14 år. Kurset er kompetencegivende og henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et mere grundigt og intensivt kursus. Et omfattende kursus for den proffesionelle, hvor vi går mere i dybden med kroppens anatomi. Endvidere kommer vi rundt om forskellige livstruende sygdomme. Kursisterne lærer at danne sig overblik og strukturere førstehjælpen, så de kan håndtere enhver situation uden panik og stress.
 

Antal kursister

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold. Kurset afholdes over 2 dage.Denne uddannelse svarer til tidligere "uddannelsesniveau mellem". 
Denne uddannelse svarer til tidligere "uddannelsesniveau mellem". 
 
Kursuspris pr. privat person kr 900,- Inkl. moms
 
Virksomheder/Institutioner kr. 12.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte bøger og undervisningsmaterialer, godkendte beviser.