Førstehjælp ved tilskadekomst

3 timer

Førstehjælp ved tilskadekomst - 3 timer

 • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Shock/tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

 

Formål:

Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne yde almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader.
 

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm.
 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 16 deltagere pr. hold.
 
Kursuspris pr. privat person kr. 400,- Inkl. moms
 
Virksomheder/Institutioner kr. 4.000,- ekskl. moms
 
- Inklusiv godkendte førstehjælpshæfter og undervisningsmaterialer.