Elementær brandbekæmpelse

Elementær Brandbekæmpelse - 3 timer

  • Forbrændingsteori / Brandtrekanten
  • Slukningsteknikker
  • Årsager til Brande
  • Brandforbyggelse, særlige farer
  • Gennemgang af div. Slukningsmidler
  • Praktisk gennemgang / slukning af brand (Kursist)
  • Førstehjælp til forbrændinger
  • Alarmering og evakueringsplaner
  • Situationsøvelser / praktiske øvelser / Brandvideo

 

Formål:

At kursisterne ruster sig teoretisk og får praktisk kendskab til brande, så de er i stand til at slukke mindre opståede brande med værende slukningsmidler samt alarmerer korrekt og evakuerer folk, indtil at den proffesionelle hjælp når frem og overtager ansvaret.

 

Hvem kan deltage:

Alle der er fyldt 14 år. Kurset henvender sig samtidig til virksomheder og foreninger mm., der ønsker et kort men grundigt og intensivt Brandkursus.

 

Antal kursister:

Af hensyn til den praktisk del af undervisningen og kursisternes udbytte tilstræbes det, at der max. er 13-15 deltagere pr. hold.

 

Virksomder/Institutioner: kr 5.000,- ekskl. moms
- Inklusiv brandbøger og undervisningsmateriale, der i blandt Demo brandslukkere til kursisterne samt brandtæpper til brug i undervisningen samt beviser.