BRANDKURSER

Grundlæggende kursus

Med et grundlæggende kursus i brandbekæmpelse vil kursisten være i stand til hurtigt og sikkert at kunne bekæmpe en pludseligt opstået brand. Det er afgørende at stoppe en brand, før den udvikler sig til en katastrofe.

Vi tager udgangspunkt i den enkelte virksomheds beredskabsplaner og integrerer eventuelle evakuerings- og krisestyringsplaner, så alle medarbejdere har en grundlæggende viden og forståelse om særlige brandfarer på virksomheden, forebyggelse og sikkerhed, herunder flugtveje og slukningsmidlers placering og anvendelse.

Brandkurset kan kombineres med et eller flere førstehjælpskurser

 

(3 timer) Elementær brandbekæmpelse